Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Stosownie do zapisów Porozumienia Międzygminnego z dnia 2 listopada 2010 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasta Białystok oraz Gminą Wasilków, jak również aneksem do wskazanego dokumentu z dnia 30 października 2019 r. odpady z terenu Gminy Wasilków od dnia 1 stycznia 2020 r. są kierowane do instalacji ZUOK Białystok i ZUOK Hryniewicze.

Dodana: 10 grudzień 2015 11:18

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2020 14:49