Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka powstających w gospodarstwach rolnych

Informujemy, że firma Hermes Recycling Sp. z o.o. z siedzibą Barszczówka 37, 18 - 106 Turośń Kościelna nieodpłatnie przyjmuje odpady rolnicze w postaci folii białej LDPE i LLDPE, folii biało - czarnej oraz sznurka PP. Telefon kontaktowy dla osób zainteresowanych 85 664 38 85.