Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w następujący sposób:

1. z nieruchomości zamieszkałych – odbiór 2 razy w roku, według harmonogramu, w formie tzw. „wystawek”, Odpady powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

2. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają PSZOKu odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Lokalizacja Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
– Studzianki, ul. Spółdzielcza 11 (wydzielony teren przy składowisku odpadów)
Godziny otwarcia:
– poniedziałek – piątek: od 600 do 1900
– sobota: od 700 do 1500

3. poprzez zamówienie usługi odbioru dużych elektrośmieci przez organizację odzysku ElektroEko. Posiadacze dużych i ciężkich urządzeń, takich jak np. lodówki, pralki, kuchenki elektryczne mogą mieć możliwość skorzystania z usługi ich bezpłatnego odbioru z domu. Aby sprawdzić czy możliwa jest usługa bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci z domu należy zadzwonić pod numer telefonu 2222 333 00 (koszt połączenia według stawki operatora). Więcej informacji o programie znajduje się na stronach www.elektroeko.pl.

4. obowiązki sprzedawców oraz punktów serwisowych – ustawa o ZSEiE Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, a prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

LP. NAZWA FIRMY/IMIE I NAZWISKO SIEDZIBA/ADRES ADRES PINKTU ZBIERANIA ZSEIE

1

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-ASENIZACYJNE
„ASTWA” SP. Z O.O.

UL. KOMBATANTÓW 4,
15-102 BIAŁYSTOK
UL. KOMBATANTÓW 4,
15-102 BIAŁYSTOK

2

CEFARM BIAŁYSTOK SPÓŁKA
AKCYJNA

UL. SIENKIEWICZA
71/73, 15-950 BIAŁYSTOK
UL. GRODZIEŃSKA 1 A, 16-
010 WASILKÓW

 

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje w załączniku nr 2 oraz dostępny jest
pod adresem strony internetowej:

http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania ZSEE
(na podstawie Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, stan na 23.10.2012r.).

LP.

Nr rejestrowy

Firma

Siedziba

NIP

REGON

1

E0000376Z

Gminna Spółdzielnia
SAMOPOMOC CHŁOPSKA
Ul. Grodzieńska 33
16-010 Wasilków
542-020-01-80 000334043
2

E0005846Z

Sklep Motoryzacyjny AKCESOR
Dorota Cegłowska
Ul. Supraślska 2A
16-010 Wasilków
966-034-38-34 050632570
3

E0006775Z

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AWA
Andrzej Ogonowski
Nowodworce
Ul Gwiazdkowa 8
16-010 Wasilków
542-011-55-92 050041313
4

E0011817WZ

Unicell Poland Sp. z o.o. Ul. Supraślska 25
16-010 Wasilków
542-250-36-48 050623653
5

E0016202Z

AFGET Sp. z o.o. Ul. 11-go Listopada 15 A
16-010 Wasilków
966-208-58-79 200711858

Dodana: 10 grudzień 2015 11:30

Zmodyfikowana: 16 maj 2017 12:23