Poziomy odzyku i recyklingu uzyskane w 2019 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2019 r. [%]

6,70 % *

*- dopuszczalny poziom w 2019 r. wynosi 40%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019 r. [%]

33,44 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2019 r. wynosi 40 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2019 r. [%]

65,12 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2019 r. wynosi 60 %

 

Dodana: 15 grudzień 2020 11:40

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2020 11:40