Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja elektroniczna dokumentu

W przypadku chęci przesłania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy wypełnić załącznik w wersji elektronicznej. Deklaracja złożona w taki sposób musi być opatrzona podpisem elektronicznym.

 

Dodana: 19 listopad 2019 09:50

Zmodyfikowana: 19 listopad 2019 09:50