Poziomy odzysku i recyklingu

Osiągnięte przez gminę Wasilków oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2017 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017 r. [%]

TR= 0,26 % *

*- dopuszczalny poziom w 2017 r. wynosi 45%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r. [%]

17,20 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2017 r. wynosi 20 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 r. [%]

50,74 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2017 r. wynosi 45 %

2016 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 r. [%]

TR= 0,29 % *

*- dopuszczalny poziom w 2016 r. wynosi 45%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. [%]

19,483 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2016 r. wynosi 18 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2016 r. [%]

44,521 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2016 r. wynosi 42 %

2015 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 r. [%]

TR= 2,5 % *

*- dopuszczalny poziom w 2015 r. wynosi 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 r. [%]

17,44 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2015 r. wynosi 16 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r. [%]

48,6 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2015 r. wynosi 40 %

2014 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 r. TR= 2 % *

*- dopuszczalny poziom w 2014 r. wynosi 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 r. [%] 14,84 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2014 r. wynosi 14 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r. [%] 52,22 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2014 r. wynosi 38 %

2013 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 r. TR= 6,45 % *

*- dopuszczalny poziom  w 2013 r. wynosi 50%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. [%] 13,59 % *

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2013 r. [%]

 

link testowy

 

 

48,24 % *

 

Dodana: 10 grudzień 2015 11:50

Zmodyfikowana: 25 kwiecień 2018 13:10