Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Od 1 marca 2021 r. na terenie Gminy Wasilków zmienia się metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas funkcjonująca metoda od „gospodarstwa domowego” w podziale na ilość osób w nim zamieszkujących przestaje obowiązywać, a zastępuje ją metoda „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”.

Stawka obowiązująca od 1 marca 2021 r. wynosi 20 zł od osoby.

Funkcjonująca dotychczas zniżka dla posiadaczy Katy Dużej Rodziny, dla tych gospodarstw gdzie członkowie rodziny wielodzietnej zamieszkują razem na nieruchomości nadal obowiązuje i wynosi 20% ulgi od kwoty obowiązującej za osobę. Dla posiadaczy kompostownika zostaje również wprowadzona ulga w wysokości 2 zł miesięcznie od nieruchomości.

W związku z powyższym, informujemy że w terminie od 1 marca 2021 r. do 10 kwietnia 2021 r. należy złożyć nową deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Można dokonać tego:

  • osobiście - w budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, w budynkach świetlic wiejskich, bądź
  • elektronicznie - w przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Poniżej przestawiamy harmonogram pracy stanowiska do przyjmowania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w świetlicach wiejskich zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Wasilków - w marcu 2021 r.

Godziny pracy stanowiska do przyjmowania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie:

poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 19.00, wtorki: 9.00 – 17.00, piątki: 7.30 – 15.30

  • w świetlicach wiejskich zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Wasilków:

Rybniki: 6 marca 11.00 – 13.00
Wólka Przedmieście: 6 marca 13.30 – 15.30
Sochonie: 10 marca 16.00 – 19.00; 13 marca - 9.00 – 12.00
Nowodworce: 11 marca 16.00 – 19.00; 13 marca – 12.30 – 16.00
Studzianki: 17 marca 16.00 – 19.00; 20 marca – 12.00 – 16.00
Jurowce: 23 marca 16.00 – 19.00; 27 marca – 13.00 – 16.00
Dąbrówki: 24 marca 16.00 – 19.00; 27 marca – 9.00 – 12.00