Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Od 1 marca 2021 r. na terenie Gminy Wasilków obowiązuje metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”.

Stawka obowiązująca od 1 marca 2021 r. wynosi 20 zł od osoby.

 Dla posiadaczy Katy Dużej Rodziny, tj. dla tych gospodarstw gdzie członkowie rodziny wielodzietnej zamieszkują razem na nieruchomości obowiązuje zniżka w opłacie, która wynosi 20% ulgi od kwoty obowiązującej za osobę. Dla posiadaczy kompostownika również obowiązuje ulga w opłacie, która wynosi 2 zł miesięcznie od nieruchomości.

 

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji publicznych, ROD itp.) d 1 stycznia 2022 roku na terenie Gminy Wasilków obowiązują nowe stawki za jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności, które wnoszą:

1) za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 0,08 m³ - 9,00 zł,
2) za jednorazowe opróżnienie worka o pojemności 0,120 m³ - 13,00 zł,
3) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,08 m³ - 8,00 zł,
4) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,120 m³ - 12,00 zł,
5) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,240 m³ - 24,00 zł,
6) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,360 m³ - 36,00 zł,
7) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,660 m³ - 66,00 zł,
8) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 0,770 m³ - 77,00 zł,
9) za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1,100 m³ - 110,00 zł,
10) za jednorazowe opróżnienie kontenera o pojemności 3,5 m³ - 350,00 zł,
11) za jednorazowe opróżnienie kontenera o pojemności 5 m³ - 500,00 zł,
12) za jednorazowe opróżnienie kontenera o pojemności 7 m³ - 700,00 zł,
13) za jednorazowe opróżnienie kontenera o pojemności 10 m³ - 1000,00 zł.