Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Od 1 października 2019 r. obowiązuje nowa metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe stawki opłat we wskazanym zakresie tj.:

gospodarstwo jednoosobowe - 12 zł

gospodarstwo dwuosobowe - 24 zł

gospodarstwo trzyosobowe - 36 zł

gospodarstwo czteroosobowe - 48 zł

gospodarstwo pięcioosobowe - 60 zł

gospodarstwo cześcioosobowe i większe - 72 zł

Częściowemu zwolnieniu z opłat podlegają rodziny wielodzietne, które posiadają Kartę Dużej Rodziny i zamieszkują na nieruchomości razem. Zwolnienie jest udzielane w wysokości 20 % miesięcznych stawek opłat.

W przypadku, gdy odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny, powyższe stawki ulegają podwojeniu

Podstawy prawne: Uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. Nr XII/122/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 4163), Uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. Nr XII/123/19 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 4164).

 

Załączniki