Druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, mieszanych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Dodana: 1 marzec 2021 09:39

Zmodyfikowana: 1 marzec 2021 14:07