Poziomy odzysku i recyklingu 2020 rok

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2020 r. [%]

0,003 % *

*- dopuszczalny poziom w 2020 r. (do dnia 16 lipca) wynosi 35%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 r. [%]

58,71 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2020 r. wynosi 50 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 r. [%]

100 % *

*- wymagany do osiągnięcia poziom w 2020 r. wynosi 70 %

 

 

Dodana: 30 kwiecień 2021 09:29

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2021 09:34