BGGN.271.21.2018.SB Modernizacja drogi we wsi Woroszyły (3)

10.12.2018 r.:
Ukazało się ogłoszenie o zamówieniu dot. Modernizacji drogi we wsi Woroszyły.
Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej w załącznikach.

17.12.2018 r.:
Opublikowano ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień nr 1 dot. treści SIWZ w postępowaniu pn. Modernizacja drogi we wsi Woroszyły -
plik o nazwie: 08s21 wyjasnienia1.pdf, do pobrania w załącznikach poniżej.

21.12.2018 r.:
Opublikowano ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień nr 2 dot. treści SIWZ w postępowaniu pn. Modernizacja drogi we wsi Woroszyły -
plik o nazwie: 09s21 wyjasnienia2.pdf, do pobrania w załącznikach poniżej.

27.12.2018 r.:
Opublikowano ogłoszenie po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. Modernizacja drogi we wsi Woroszyły - plik o nazwie: 10s21 informacja o ofertach.pdf, do pobrania w załącznikach poniżej.

11.01.2019 r.:
Opublikowano informację o wyborze oferty na stronę internetową dot. zamówienia pn. Modernizacja drogi we wsi Woroszyły -
plik o nazwie: 11s21 wybor.pdf, do pobrania w załącznikach poniżej.

Dodana: 10 grudzień 2018 14:15

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2019 10:29