BGGN.271.15.2018.SB: Modernizacja drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście

24.08.2018 r.:
Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w załączniku poniżej oraz pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3426d5ea-c73e-4f70-9e58-da419c192b58

SIWZ wraz z załącznikami znajduje się w załącznikach poniżej, jako pliki do pobrania.

Uzupełniono załączniki o wzór umowy na powierzenie przetwarzania danych.

14.09.2018 r.:
W załącznikach dodano informację po otwarciu ofert.

08.10.2018 r.:
Informacja o wyborze oferty znajduje się w załączniku o nazwie s15 wybor Int.pdf umieszczonym poniżej.

20.11.2018 r.:
Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jako plik o nazwie s15 udzielenie zamowienia.pdf.

Dodana: 24 sierpień 2018 14:06

Zmodyfikowana: 20 listopad 2018 12:41