wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w drodze zamiany

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze zamiany.

Nr

działki

Pow. w ha Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma

sprzedaży

Cena

nieruchomości

w złotych

214

218

219

611/1

2,4547

0,7800

0,5200

0,0836

BI1B/00131768/6

BI1B/00058373/4

BI1B/00067414/0

BI1B/00131768/6

Studzianki brak miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania bez przetargu

86.400,-

37.900,-

27.100,-

5.000,-

+ koszty dokumentacji   zł. 4.405,-

Uwaga: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 28.09.2016 r.

 

  Sprzedaż nastąpi w zamian za nabycie na rzecz Gminy działek oznaczonych numerami: 103/2 o pow. 0,2407 ha położonej w Horodniance; 288/2 o pow. 0,4174 ha, 289/2 o pow. 0,2476 ha, 290/5 o pow. 0,1499 ha położonej w obrębie Ponure i 229/11 o pow. 0,1815 ha położonej w obrębie Studzianki.

 Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie bip.wasilkow.pl

 

Wasilków, dnia 28.09.2016 r.

 

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel. 85 71 85 233 w.24    

Dodana: 30 wrzesień 2016 09:21

Zmodyfikowana: 30 wrzesień 2016 10:03