informacja o wynikach przetargu z dnia 02.08.2023 r

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację

o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego,

 który odbył się w dniu 02.08.2023 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie ul. Białostocka 7

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położnej w obrębie Wasilków gm. Wasilków:
  • oznaczonej nr ewid. 818/26 o pow. 1,5453 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr BI1B/00056614/2:

          cena wywoławcza nieruchomości: 5 872140,00 zł

          najwyższa  cena  osiągnięta w  przetargu –5 930 940,00 zł

         liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

         liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

         ilość wadium – 1

      nabywca nieruchomości – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kombinat Budowlany Spółka z o.o. ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok

 

 

Dodana: 9 sierpień 2023 08:17

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2023 08:23