Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat

Burmistrz Wasilkowa podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat

  1. Zgodnie z Uchwałą NR LXXV/607/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat.

Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Położenie/ ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

cz. 2619/17

0,0050

BI1B/00056614/2

Wasilków gm. Wasilków

Brak planu

bezprzetargowo

5 000,00 zł + należny podatek VAT

 

Do powyższych nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenie Nr 767/2023 Burmistrza Wasilkowa z dnia 17 maja 2023 r., w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wasilków.

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Dodana: 24 maj 2023 10:25

Zmodyfikowana: 24 maj 2023 10:29