wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Studzianki - bezprzetargowo

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr III/19/24 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

 

68 i 69

8,1715

BI1B/00067414/0

Studzianki gm. Wasilków

brak planu

bezprzetargowo

1,30 zł/m2 tj. 106 229,50 zł + 23% VAT

 

 

Do powyższych nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenia Nr 767/2023 Burmistrza Wasilkowa z dnia 17 maja 2023 r., w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wasilków.

 

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl  i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

 

Wasilków, dnia 29.05.2024 r.

Dodana: 5 czerwiec 2024 07:44

Zmodyfikowana: 5 czerwiec 2024 07:51