Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Załącznik do Zarządzenia

Burmistrza Wasilkowa Nr 280/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu

nieruchomości przeznaczonej do

dzierżawy w formie przetargu

W Y K A Z

nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Minimalna roczna stawka czynszu

54/6

część

0,3555 ha + 40 m2 budynek

BI1B/00037803/5

Sielachowskie

gm. Wasilków

brak planu

przetarg

ustny nieograniczony

7.200 zł.

+ VAT

Termin zapłaty czynszu ustala się do 31 marca każdego roku lub miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie bip i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Wasilków, dnia 02.2017 r.

Dodana: 17 luty 2017 13:34

Zmodyfikowana: 17 luty 2017 13:34