wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze zamiany obręb Wólka Przedmieście gm. Wasilków

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z  NIERUCHOMOŚCI

 

     stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży w drodze zamiany.

 

  1. Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/509/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

 

Nr

działki

 

 

Pow.

w ha

 

Nr KW

 

 

 

Położenie/

ulica

 

Przeznaczenie

w planie

 

Forma

sprzedaży

 

Cena

nieruchomości

w złotych

 

 

182/5

184/1

 

0,1697

 

BI1B/00058246/5

 

Wólka Przedmieście

 

 

brak planu

 

 

bez przetargu

 

127 645 zł

brutto

 

Uwaga:

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej www.bip.wasilkow.pl., w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Sprzedaż nastąpi w zamian za nabycie na rzecz Gminy Wasilków działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 183/2 i 183/3 o łącznej powierzchni 0,2599 ha, położonych w obrębie Wólka Przedmieście gm. Wasilków, których wartość rynkowa została określona na kwotę 129 924 zł. Warunki zamiany zostaną określone  w protokole uzgodnień.

 

 

Wasilków, dnia  07.07.2022 r.

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

tel. 85 7185400 w. 024

 

Dodana: 11 lipiec 2022 10:53

Zmodyfikowana: 12 lipiec 2022 11:38