Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

                                            

 

 

 

 

                        

 

                                                                                                                                       Załącznik  do Zarządzenia Nr 185/2019

                                                                                                                                       Burmistrza Wasilkowa  z dnia 3.12.2019 r.

                                                                                                   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

 

 

                                                                                              Burmistrz Wasilkowa

                                                                                       podaje do publicznej wiadomości

 

                                                                                                    W Y K A Z

                                                                       nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie/

ulica

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

 

1581/2 + 1154/1

 

0,9051

 

 1,8332

 

BI1B/00055901/4

 

BI1B/00057165/6

 

Wasilków

 

 

brak planu

 

bezprzetargowa

 

385 zł/ha

tj. 1054

 

 

Do powyższej nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Wasilkowa z dnia    

19 listopada 2019 r., w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wasilków.

 

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

 

Wasilków, dnia  3.12.2019 r.

                                                                 

Dodana: 3 grudzień 2019 12:17

Zmodyfikowana: 3 grudzień 2019 12:17