wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na kolejne lata po umoweie zawartej cza czas oznaczony

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Wasilkowa

                                                                                        podaje do publicznej wiadomości

                                                                                                   W Y K A Z

                                                                              nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

  1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XLI/372/21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

 

68 i 69

8,1715

BI1B/00067414/0

Studzianki gm. Wasilków

brak planu

bezprzetargowo

1,10 zł/m2 tj. 89 886,50 zł     + 23% VAT

 

  1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XLI/371/21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego, położonego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, usytuowanego na działce 1095/10, położonej w obrębie Studzianki gm. Wasilków.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Miesięczna  stawka czynszu

 

1095/10

0,0012

BI1B/00067414/0

Studzianki gm. Wasilków

brak planu

bezprzetargowo

158,40 zł   + 23 % VAT

 

 

Do powyższych nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenie Nr 174 /2019 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 listopada  2019 r., w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych za grunty stanowiące mienie Gminy Wasilków.

Termin zapłaty zgodnie z umową dzierżawy. Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni  w prasie lokalnej od  dnia 1.07.2021, na stronie www.bip.wasilkow.pl  i tablicy ogłoszeń. Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

Wasilków, dnia  1.06.2021 r.

Dodana: 7 czerwiec 2021 11:10

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2021 14:30