Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie

w planie

Forma

sprzedaży

Cena

nieruchomości

w złotych

3759/4

0,0047

BI1B/00063604/1

Wasilków ul. Podleśna

brak miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania

bez przetargu

7.911,- w tym VAT 23% + koszty dokumentacji zł. 1.746,70

Uwaga: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 18.12.2015 r.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie bip.wasilkow.pl

Wasilków, dnia 15.12.2015 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel. 85 71 85 233 w.24

Dodana: 21 grudzień 2015 15:37

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2015 15:37

Lista stron