Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

Wasilków, 14.04.2017 r.

BGGN.271.03.2017

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. „Wykonanie nawierzchni ul. Podleśnej w Studziankach”

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 75 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: B.K. Tras Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j.,

adres siedziby: 15-378 Białystok, Hryniewicze 66,

cena (wraz z podatkiem VAT): 356 398,21 zł,

termin wykonania zamówienia: 90 dni od daty udzielenia zamówienia,

długość rękojmi: 5 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: P. W. Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka,

adres siedziby: 15-591 Białystok, ul. Milowa 24,

cena (wraz z podatkiem VAT): 335 563,68 zł,

termin wykonania zamówienia: 90 dni od daty udzielenia zamówienia,

długość rękojmi: 3 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

Dodana: 18 kwiecień 2017 13:17

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2017 13:17