Wyjaśnienia treści SIWZ dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Wasilków, 2016-07-07

OSO.271.1.2016

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam wyjaśnień do SIWZ

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków.

Poniższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu dostarczonym końcem 2015 r. i zabudowanym w pierwszym kwartale 2016 ?

Odp. 1: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206 kW?

Odp. 2: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 120 litrów?
Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA oraz polską normą PN-EN 1846-2 pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić 300 km jazdy drogowej lub 4-godzinną pracę autopompy. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 130 l w pełni spełniający wymagania polskich przepisów?

Odp. 3: Tak, ale należy zabezpieczyć rezerwę paliwową w dodatkowych zbiornikach.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła zapasowego (koło zapasowe będzie dostarczone razem z pojazdem)?

Odp. 4: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez systemów ASR i ESP, które nie są montowane w żadnym samochodzie ciężarowym z napędem 4x4?
Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w ABS bez układu ASR i ESP?
Układy ASR i ESP nie są wymagane w samochodach pożarniczych. W samochodach pożarniczych system ABS jest w pełni wystarczający tym bardziej, że Zamawiający wymaga napędu 4x4.

Odp. 5: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

Jednocześnie zgodnie z prośbą w załączeniu udostępniam edytowalne pliki oferty, oświadczeń i minimalnych wymagań dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z następującą uwagą: szczególnie ze względu na użycie arkusza kalkulacyjnego (druk oferty i 2 oświadczeń) proszę się upewnić, czy został wydrukowany cały tekst.

Załączniki:

1) druk-oferty-zal.ods ,

2) Minimalne wymagania techniczne średni OSP Jurowce 10.2015.docx .

Dodana: 8 lipiec 2016 08:46

Zmodyfikowana: 8 lipiec 2016 08:46

Lista stron