Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Wasilków, 11.07.2017 r.

BGGN.271.07.2017.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 4 000 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.,

adres siedziby: 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,

cena (wraz z podatkiem VAT): 5 667 252,77 zł,

termin wykonania zamówienia: 21.05.2018 r.,

długość rękojmi: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: UAB „Siauliu Plentas” Sp. z o.o. Oddział w Polsce,

adres siedziby: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24,

cena (wraz z podatkiem VAT): 4 362 351,32 zł,

termin wykonania zamówienia: 21.05.2018 r.,

długość gwarancji: 5 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 11 lipiec 2017 11:34

Zmodyfikowana: 11 lipiec 2017 11:34