Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Kyokushin Team Wasilków

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: brak tytułu złożonej w trybie pozakonkursowym przez Kyokushin Team Wasilków, ul. Krzywa 28, 16-010 Wasilków (zarejestrowany w rejestrze Starostwa Powiatowego w Białymstoku pod. nr SP.4222.2.2013).

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 31 maja 2017 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl

Znak sprawy: OSO.525.4.2017.UK                                                                                                                                 

Dodana: 24 maj 2017 08:18

Zmodyfikowana: 25 maj 2017 08:48