Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Wyjazd na wypoczynek letni

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Wyjazd na wypoczynek letni złożonej w trybie pozakonkursowym przez Pogotowie Opiekuńcze Opoka ul. Kościelna 40, 16-010 Wasilków NIP 966-169-92-66

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 czerwca 2018 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewska@wasilkow.pl

Dodana: 6 czerwiec 2018 15:08

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2018 15:08