Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty VII Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Zawiercie 2020

Wasilków, dn. 31.12.2019 r.


Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: VII Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Zawiercie 2020 złożonej w trybie pozakonkursowym przez UKS „SET” WASILKÓW ul. Dębowa 3,
16-010 Studzianki

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 8 stycznia 2020 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.dral@wasilkow.pl.

Dodana: 31 grudzień 2019 10:44

Zmodyfikowana: 31 grudzień 2019 10:44