Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez basen"

Wasilków, dn. 10.07.2020

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez basen" złożonej przez 3mam cukry - Fundację dla Dzieci z Cukrzycą, 15-131 Białystok, ul. Pietrasze 19.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 17 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

    • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

    • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska@wasilkow.pl.

Dodana: 10 lipiec 2020 14:33

Zmodyfikowana: 10 lipiec 2020 14:34