Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty "Street workout – jak bezpiecznie ćwiczyć"

Wasilków, dn. 30.06.2020

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty


Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Street workout – jak bezpiecznie ćwiczyć" złożonej przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach”, Dąbrówki, ul. Wesoła, 16-010 Wasilków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 8 lipca 2020 r. (środa) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

    • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

    • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska@wasilkow.pl.

Dodana: 30 czerwiec 2020 15:31

Zmodyfikowana: 30 czerwiec 2020 15:31