Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - informatyka

               Wasilków, dnia 10.01.2019 r.

 

 

 Burmistrz Wasilkowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze – informatyka  

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIE

Informuję, że w wyniku naboru nie wyłoniono kandydata.

 

  UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze – informatyka, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę złożył jeden kandydat.

W wyniku przeprowadzonego naboru nie wyłoniono kandydata na wyżej wymienione stanowisko.

 

 

  

                                                                                                 Burmistrz Wasilkowa

                                                                                                   Adrian Łuckiewicz

 

 

Dodana: 11 styczeń 2019 12:12

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2019 12:12