Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie

Wasilków, dnia 09.06.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w WASILKOWIEW wyniku postępowania - naboru na stanowisko głównego księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie na ww. stanowisko zostanie zatrudniona Pani Małgorzata Zadykowicz, zamieszkała w Wasilkowie.UzasadnienieW trakcie procedury naboru swoja ofertę przedłożyła 1 osoba. Przedłożona oferta spełniała wymogi formalne. Na rozmowę stawiła się jedna kandydatka.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła, że Pani Małgorzata Zadykowicz posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i wiedzę, gwarantującą wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku pracy.

Dodana: 13 czerwiec 2016 13:35

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2016 13:37