Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy na inwestycje i obsługi inwestorów Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Wasilków, dnia 21.09.2016 r.

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

ds. pozyskiwania funduszy na inwestycje i obsługi inwestorów

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIEInformuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniony Pan Marcin Siedlecki, zam. Wasilków.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy na inwestycje i obsługi inwestorów, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoją ofertę pracy złożył jeden kandydat.

Złożona oferta spełniła wymagania dotyczące zatrudnienia, w związku z czym zaproszono kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, że
Pan Marcin Siedlecki posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantującą
prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku pracy.

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

Dodana: 22 wrzesień 2016 15:13

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2016 15:13