Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej W Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Wasilków, dnia 17.06.2016 r.

Burmistrz Wasilkowa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

W URZĘDZIE MIEJSKIM W WASILKOWIEInformuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, zostanie zatrudniona Pani Monika Kiermut, zam. Wasilków.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. księgowości podatkowej, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, swoje oferty pracy złożyło siedmiu kandydatów.

Pięć ofert zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów określonych w ogłoszeniu o naborze. Pozostałe dwie oferty spełniły wymagania dotyczące zatrudnienia.
Na rozmowę kwalifikacyjną stawiły się dwie kandydatki.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, że Pani Monika Kiermut posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę, gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku pracy.

Burmistrz Wasilkowa

Mirosław Bielawski

Dodana: 17 czerwiec 2016 15:18

Zmodyfikowana: 17 czerwiec 2016 15:21