Działalność placówek oświatowych po 6 maja

Działalność placówek oświatowych po 6 maja 2020 r.

Działalność prowadzonych przez Gminę Wasilków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz Punktów Przedszkolnych po 6 maja 2020 r.

Na podstawie § 4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Z 2020 r. , poz. 410 z późn. zm.), mając na względzie zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID- 19 oraz krótki czas na wdrożenie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. na dostosowanie placówek przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, Burmistrz Wasilkowa wyraził zgodę na zawieszenie działalności przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Wasilków:

1. od dnia 6 maja 2020 r. do 14 maja 2020 r. Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie mieszczące się przy ulicy Sienkiewicza 24 wraz z filią Przedszkola przy ul. Polnej 1/4c, z wyłączeniem Punktów Przedszkolnych w Sochoniach i w Jurowcach.

2. od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz Punkty Przedszkolne.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy placówek.

Decyzję w sprawie uruchomienia przedszkoli i żłobków niepublicznych podejmują dyrektorzy tych placówek.

Dodana: 7 maj 2020 10:46

Zmodyfikowana: 24 styczeń 2022 11:36