OGŁOSZENIE - nieruchomość niezabudowana do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW

Położenie

ulica

Przeznaczenie

w planie

Forma

sprzedaży

Cena

nieruchomości

w złotych

77/4

0,0526

BI1B/00055898/9

Sochonie

brak planu

przetarg

30.000,-

+ Vat 23%

Uwagi: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działki na podstawie art.34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 11.12.2015 r.

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w Kurierze Porannym i na stronie internetowej tut. urzędu

Wasilków dnia 11.12.2015 r.

Sprawę prowadzi inspektor

Czesława Łukaszewicz

tel.85-71-85-233 w.24

Dodana: 15 grudzień 2015 14:08

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2016 00:18

Lista stron