Informacja o unieważnieniu postępowania dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Wasilków, 2016-07-22

OSO.271.1.2016

Informacja o unieważnieniu postępowania

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia

w przetargu nieograniczonym dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków ze względu na to, że cena jedynej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny tej oferty.

Dodana: 22 lipiec 2016 14:57

Zmodyfikowana: 22 lipiec 2016 14:57

Lista stron