Informacja po otwarciu ofert dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Wasilków, 27.10.2017 r.

BGGN.271.19.2017.SB

Informacja po otwarciu ofert

dot. zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej

w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury

transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski:

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) po otwarciu ofert dot. zamówienia pn.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

udzielam poniżej następujących informacji:

I) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (wraz z podatkiem VAT): 4 000 000,00 zł,

II) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji, doświadczeniem kierownika budowy i warunków płatności zawartych w ofertach:

1)  Wykonawca: Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana

adres siedziby: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 1D,

cena (wraz z podatkiem VAT): 5 617 208,21 zł,

termin wykonania zamówienia: 10.08.2018 r.,

długość gwarancji: 4 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 14 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

2)  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz

adres siedziby: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24,

cena (wraz z podatkiem VAT): 5 573 252,57 zł,

termin wykonania zamówienia: 10.08.2018 r.,

długość gwarancji: 4 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 4 lata,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

3)  Wykonawca: „Aks-Bud” Przedsiębiorstwo Drogowe Kamil Sarosiek

adres siedziby: 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 305

cena (wraz z podatkiem VAT): 5 249 203,62 zł,

termin wykonania zamówienia: 10.08.2018 r.,

długość gwarancji: 4 lata,

doświadczenie kierownika budowy: powyżej 3 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ;

4)  Wykonawca: UAB „Šiauliu Plentas” Oddział w Polsce

adres siedziby: 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24,

cena (wraz z podatkiem VAT): 5 110 000,00 zł,

termin wykonania zamówienia: 10.08.2018 r.,

długość gwarancji: 4 lata,

doświadczenie kierownika budowy: 16 lat,

warunki płatności: wynikające z SIWZ.

 

Dodana: 27 październik 2017 13:53

Zmodyfikowana: 27 listopad 2017 12:23