Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

 

Wasilków, 20.10.2017 r.

BGGN.271.19.2017.SB

Ogłoszenie o udzieleniu wyjaśnień i zmianie SIWZ

dot. zamówienia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie

realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków”

- jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego

w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

1)  zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w ten sposób, że dotychczasowy wzór umowy zastępuję wzorem z naniesionymi na czerwono poprawkami w § 1, § 6 i § 12.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

2)  udzielam poniżej następujących wyjaśnień:

Problem 1: „Niektóre kary są określone konkretnie jako procent od wartości robót z dopiskiem „jednak nie mniejsza niż 200 zł”. W jakim przypadku może być naliczana kara w tej niższej wartości?”

Odpowiedź na problem 1: Najpierw należy obliczyć kwotę kary jako procent od wartości robót. Jeśli kwota ta będzie mniejsza od 200 zł, kwotę tę zwiększa się do 200 zł. W pozostałych przypadkach, gdy kwota kary wynosi co najmniej 200 zł, kwota ta pozostaje taka, jak wyliczono.

W załączeniu:

wzór umowy z poprawkami umowaRB-2017.07.03bialost3wz1.pdf

 

Dodana: 20 październik 2017 12:26

Zmodyfikowana: 20 październik 2017 12:26