Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty dot. zamówienia pn. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków realizowanej w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków” - jako „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” Część 1

Dodana: 31 październik 2017 14:25

Zmodyfikowana: 31 październik 2017 14:25