Oświata

Poniżej znajdują się informacje oświatowe.

Wybierz link w zależności od tematu, aby zobaczyć pełną treść ogłoszeń.

 

 

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne

Dodana: 4 maj 2016 10:42

Zmodyfikowana: 6 marzec 2019 12:10

Lista stron