Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Polska się dowie o Wasilkowie

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: POLSKA SIĘ DOWIE O WASILKOWIE złożonej w trybie pozakonkursowym przez POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W BIAŁYMSTOKU UL. JUROWIECKA 33, 15-101 BIAŁYSTOK KRS 0000045169

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewska@wasilkow.pl.

Dodana: 3 sierpień 2018 10:46

Zmodyfikowana: 3 sierpień 2018 10:46