Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty "XXVII Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw..."

Wasilków, dn. 18.08.2021

 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "XXVII Wielki Finał Ogolnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce..." złożonej przez UKS Set, ul. Dębowa 3, 16-010 Studzianki.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 25 sierpnia 2021 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 20 sierpień 2021 15:14

Zmodyfikowana: 20 sierpień 2021 15:14