Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty "Świetlica dla wszystkich"Wasilków, dn. 28.10.2021


 
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: "Świetlica dla wszystkich" złożonej przez Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach”, Dąbrówki, ul. Wesoła, 16-010 Wasilków.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.


Uwagi do oferty można zgłaszać do 4 listopada 2021 r. (czwartek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:
  

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: l.dobrowolska(at)wasilkow.pl.

Dodana: 4 listopad 2021 13:07

Zmodyfikowana: 4 listopad 2021 13:07