Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Gimnastyka a profilaktyka

Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Gimnastyka a profilaktyka złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wasilkowie, ul. Polna 70, 16-010 Wasilków KRS 0000564025

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 23 sierpnia 2018 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.wasilewska@wasilkow.pl.

Dodana: 16 sierpień 2018 09:31

Zmodyfikowana: 16 sierpień 2018 09:31