Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/10 Rady Miejskiej  w Wasilkowie z dnia 30.12.2010 r. w sprawie określania sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego poddaje sie konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projket uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędy Miejskiego w Wasilkowie można wnosić pisemnie opinie na temat załączonej uchwały.

Dodana: 19 grudzień 2016 14:43

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2016 14:47

Lista stron