Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze Gminy Wasilków bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.11.2022 roku (potwierdzenie w załączniku). Treść ogłoszenia również w załączeniu m.in.:

Przewidywana data zawarcia umowy: do 31 grudnia 2023 roku

Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług: do 4 lat od dnia zawarcia umowy

Dodana: 14 listopad 2022 10:24

Zmodyfikowana: 14 listopad 2022 10:29