Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wasilkowie

Zgodnie z uchwała Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 0.12.2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego poddaje się konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawionymi podmiotami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Wasilkowie.

Dodana: 7 grudzień 2022 15:08

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2022 15:29