Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego znak: DIT-III.7430.27.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji znak: DIT-III.7430.27.2018 z dnia 10.09.2018 r. zatwierdzającej „Projekt prac geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej nr S19 Kuźnica – Korycin, część 2: Sokółka – Korycin, z obwodnicą Sokółki, wariant 5: Sokółka – Czarna Białostocka – Wasilków – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz”

Treść obwieszczenia Marszałka Województwa Podlaskiego znak: DIT-III.7430.27.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji znak: DIT-III.7430.27.2018 z dnia 10.09.2018 r. zatwierdzającej „Projekt prac geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych projektowanej inwestycji budowy drogi krajowej nr S19 Kuźnica – Korycin, część 2: Sokółka – Korycin, z obwodnicą Sokółki, wariant 5: Sokółka – Czarna Białostocka – Wasilków – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz” znajduje się w załączniku poniżej.

Dodana: 5 październik 2018 11:02

Zmodyfikowana: 5 październik 2018 11:02

Lista stron