Strona główna BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminie Wasilków

          

W odnośniku znajdują się  zdjęcia urzędu wraz z opisem dostępności architektonicznej

 Dane podstawowe i teleadresowe:

Nazwa gminy:

Gmina Wasilków

Rodzaj gminy:

gmina miejsko - wiejska

Lokalizacja:

woj. podlaskie, pow. białostocki

Adres:

ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

Telefon centrala:

85 71 - 85 - 400

Wewnętrzne numery telefonów do pracowników załatwiających bieżące sprawy mieszkańców

Obsługa interesanta

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 011

Urząd Stanu Cywilnego, sprawy meldunkowe

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 031

Dowody osobiste, sprawy meldunkowe

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 023

Podatki

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 028

Opłaty za odbiór odpadów

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 021

Ochrona środowiska, "Czyste powietrze"

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 037

Warunki zabudowy

85 71 - 85 - 400 wewnętrzny 014

Utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, zajęcie pasa drogowego

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 022

Działalność gospodarcza, koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, oświata

85 71 - 85 - 400, nr wewnętrzny 033

Fax:

85 71 - 85 - 700

 Urzędowa skrzynka e-mail:

(przyjmowanie korespondencji w sprawach kierowanych do Urzędu oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej)

Napisz e-mail na adres: kancelaria (małpa) wasilkow (kropka) pl

Urzędowa skrytka ESP (ePUAP):

Elektroniczna skrzynka Podawcza ePUAP. Napisz pismo ogólne do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

/1r6q5g3po2/SkrytkaESP

Nasze strony WWW:

wasilkow.pl

kartawasilkowianina.pl

pitwwasilkowie.pl

twojwasilkow.pl 

wasilkow.esesja.pl

Youtube.com 

facebook.com/UMwWasilkowie/

d. przestrzenne, mapa gm. Wasilków

MPZP, studium, mapa gm. Wasilków

 URZĄD MIEJSKI w WASILKOWIE

 NIP

542 - 00 - 05 - 550

REGON

000530726

 GMINA WASILKÓW

NIP

966 - 210 - 43 - 41

REGON

050659183

 Konto wpłat należnych z tytułu:

podatków, opłat skarbowych, oraz innych opłat:

 

45 1020 1332 0000 1502 1249 3807

 Konto wpłat należnych z tytułu:

Opłaty za udostępnienie danych osobowych:

 33 1020 1332 0000 1902 1249 4797

Konto wpłat należnych z tytułu:

Gospodarka odpadami:

40 1020 1332 0000 1802 1249 4235

 

Podania i pisma do urzędu można przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem:

 • platformy OBYWATEL.GOV.PL - Pismo ogólne do urzędu

 • platformy ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej),

Podania i pisma do urzędu można przekazywać w formie papierowej za pośrednictwem:

 • biura obsługi interesanta przy bocznym wejściu do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - wejście od strony ul. Sienkiewicza.

 • przesyłki pocztowej wysłanej na adres Urzędu Miejskiego w Wasilkowie: 16-010 Wasilków, ul Białostocka 7

   

Wpłat można dokonywać, bez opłat:

1. w Kasie w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w godzinach pracy kasy:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 14.00,
 • we wtorki od godz. 9.30 do godz. 16.00.

2. w wszystkich placówkach Banku PKO BP oraz w Agencji Banku PKO BP w Wasilkowie ul. Polna 2/5 na następujące rachunki bankowe:

 • 45 1020 1332 0000 1502 1249 3807 - podatki, opłata skarbowa, inne opłaty,

 • 33 1020 1332 0000 1902 1249 4797 - opłata za udostępnianie danych osobowych,

 • 40 1020 1332 0000 1802 1249 4235 - gospodarka odpadami.

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

 7:30 – 15:30

 wtorek

 9:00 – 17:00

   

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Stanu cywilnego, Dowodach Osobistych, Ewidencji Ludności.

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

 7:30 – 15:00

 wtorek

 9:00 – 16:30

Zgłoszenia zgonów w dni wolne od pracy: tj. w soboty tylko pod nr tel. 664 913 356 lub  530 453 456 w godzinach od 9.00 do 14.00

  

Osoby pełniące kierownicze stanowiska w Gminie Wasilków:

Burmistrz Wasilkowa:

Adrian Łuckiewicz

Zastępca Burmistrza / kierownik SR

Dominika Jocz - Lenkiewicz

Kierownik OSO

Marcin Siedlecki

Skarbnik / kierownik FN

Joanna Kunikowska

Kierownik BGGN

Piotr Kruszewski

Kierownik USC

Elżbieta Wróblewska

Kierownik OFJ

Aneta Kazuczyk

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Robert Daniłowicz

Inspektor Ochrony Danych

 

W sprawach skarg i wniosków :

 • Burmistrz Wasilkowa, Adrian Łuckiewicz przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.

 • Przewodniczący Rady Miejskiej, Jarosław Aleksander Zalejski przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godz. od 10.45 do 11.45, a w tygodniu, w którym odbywa się sesja również w dniu sesji - godzinę przed sesją  - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty na dane kontaktowe wskazane w zakładce na stronie bip.wasilkow.pl pod hasłem:  "Rada Miejska".