XLV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 29 maja 2018 roku o godz. 15.00

Informuję, iż w dniu 29 maja 2018 roku, o godzinie 15-ej
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie nr XLII/370/18 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2018 - 2022 w gminie Wasilków".
 5. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr X/73/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
 6. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Wasilków.
 7. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wasilków w 2018 roku.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Studzianki.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wasilków.
 10. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2017 rok.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2017 rok.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Piotr Adam Półtorak

Dodana: 21 maj 2018 15:11

Zmodyfikowana: 21 maj 2018 15:31