Ogłoszenie o wynikach konkursu w otwartym konkursie ofert na propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w 2021 roku

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2021 r.Informuję, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, realizatorami zadania w 2021 roku będą:
1. KS Wasilków - dotacja w wysokości 270.000,00 zł

2. KS Studzianki - dotacja w wysokości 21.000,00 zł

3. UKS „SET” Wasilków - dotacja w wysokości 21.000,00 zł

4. Kyokushin Team Wasilków - dotacja w wysokości 28.000,00 złUzasadnienie


W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2021 r. wpłynęło sześć ofert, z czego cztery z nich spełniły wymogi formalne, dwie z sześciu ofert nie zostały poddane ocenie merytorycznej.

W wyniku oceny merytorycznej Komisja Konkursowa uznała, że ww. oferenci posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie do realizacji ww. zadania.

Dodana: 20 styczeń 2021 14:26

Zmodyfikowana: 27 luty 2023 09:42

Lista stron